Sarajevska doktorica Ljubavi prema bližnjima postala doktorica znanosti

Dobri duh Caritasa Vrhbosanske Nadbiskupije, sestra s najdužim osmjehom na svijetu te sa najvećim srcem u BiH, prema procjeni onih kojima je nekada u životu bila potrebna pomoć Caritasa, sestra franjevka Kata Ostojić od četvrtka, 22. listopada 2020. godine i u znanstvenom smislu postala je doktor, jer je na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu toga dana obranila doktorski rad na temu ” Odgojno-obrazovna funkcija Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije” i tako i znanstveno ovjekovječila instituciju kojoj je i sama dala posebni pečat.

U četvrtak, 22. listopada 2020. godine, na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, mr. sc. s. Kata Ostojić, članica Družbe Školskih sestara Franjevki, Provincije Svete Obitelji iz Hercegovine obranila je doktorski rad pod naslovom „Odgojno-obrazovna funkcija Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije“.

“Disertacija se sastoji od teorijskoga i empirijskoga dijela. U teorijskom dijelu povezala je obrazovanje, odgoj i karitativno djelovanje. Osim toga, osvrnula se i na odgojno-obrazovnu ulogu Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije kroz svoje institucije, a dala je i prikaz Caritasovih projekata kojima je cilj osigurati osnovne životne uvjete, ali i raditi na razvoju cjelokupne čovjekove osobnosti. Na temelju navedene literature, prikazala je važnost odgojno-obrazovnog djelovanja ne samo kroz javne institucije, nego i kroz svakodnevni karitativni rad humanitarno-pastoralnih organizacija. Empirijsko istraživanje provedeno je s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja odgojno-obrazovne funkcije Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije te opravdanosti ove funkcije. Istražila je i doprinos Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije kroz odgojno-obrazovnu funkciju za napredak Bosne i Hercegovine.

Kroz analizu mišljenja djelatnika Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, roditelja DV „Sveta Obitelj“ i niz intevjua i upitnika dokazala je doprinos Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije odgoju i obrazovanju.

U Povjerenstvu za obranu rada bili su: emeritus prof. dr. Sadeta Zečić (predsjednica), emeritus prof. dr. Sait Kačapor (mentor) i dr. Jasmina Bečirović-Karabegović, član.

Sestra Kata Ostojić odrasla je u rodnoj Rami iz koje nakon završene osnovne škole odlazi u zajednicu Školskih sestara Franjevki sa sjedištem u Mostaru gdje je završila srednju školu te nastavila redovničku formaciju kroz postolaturu i novicijat. Studij predškolskog odgoja završila je na Filozofskom fakultetu u Mostaru, a nakon završenog studija radila je kao odgajatelj u dječjem vrtiću. Kasnije je radila s mladima u New Yorku što joj je bilo poticaj za daljnje fakultetsko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je stekla naziv profesora pedagogije. Nakon završenog studija radi kao odgajatelj u vrtiću, pedagog u školi i kao ravnateljica PU DV „Sveta Obitelj“ kad upisuje magistarski studij, čime je stekla zvanje magistra pedagoških znanosti. U radu na predškolskom odgoju pokazala je izuzetne rezultate te ju je ta istinska humanost kojoj se posvećuje usmjerila na doktorske studije „Suvremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja“ na Pedagoškom fakultetu Sarajevo. Životno i profesionalno opredjeljenje trajno je vezalo za Katoličku crkvu,  redovničku zajednicu i Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, stoji u tekstu objavljenom na stranicama Caritasa vrhbosanske nadbiskupije.