Priopćenje Dekanskoga kolegija Fakulteta hrvatskih studija

[adrotate group="1"]

Poništena odluka o nezakonitom otkazu prof. Anti Čoviću

Dekan Fakulteta hrvatskih studija prof. dr. sc. Stjepan Ćosić donio je Odluku o poništenju Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu prof. dr. sc. Anti Čoviću koju je bivši dekan prof. dr. sc. Pavo Barišić donio 15. ožujka 2021. Odluka o poništenju donesena je zbog brojnih nezakonitosti poništene odluke proceduralne i sadržajne naravi. Radi otklanjanja nejasnoća koje su se u javnosti pojavile u svezi s ovim slučajem, navodimo ključne razloge zbog kojih je donesena odluka o poništenju odluke o izvanrednom otkazu.

U formalnom pogledu bivši dekan odluku o izvanrednom otkazu donio je suprotno odredbama članka 151. Zakona o radu i članka 87. stavka 5. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, jer nije pribavio suglasnost povjerenice sindikata koji na Fakultetu okuplja glavninu zaposlenika ni suglasnost Fakultetskoga vijeća.

Glavni razlog za poništenja odluke o izvanrednom otkazu sadržajne je naravi, jer za davanje izvanrednoga otkaza ne postoji materijalno uporište u Obavijesti Državnoga inspektorata od 10. ožujka 2021. na koji se bivši dekan poziva u odluci o davanju izvanrednoga otkaza. Ne samo da u navedenoj Obavijesti, koju bivši dekan u odluci preimenuje u „nalaz“, nema uporišta za davanje izvanrednoga otkaza nego, upravo obrnuto, tim je dokumentom dekanu pravno zapriječeno bilo kakvo postupanje u tom predmetu do okončanja sudskoga procesa. U obavijesti naime stoji da Državni inspektorat „namjerava poduzeti optužni prijedlog zbog osnovane sumnje da je počinjen prekršaj iz čl. 23. Zakona o radu“.

Ako igdje, onda u radnom pravu vrijedi načelo da uz slučaju sumnje treba postupati u korist optuženoga radnika (latinski in dubio pro reo). A dekan je u odluci o izvanrednom otkazu „osnovanu sumnju“ pretvorio u „osobito važnu činjenicu zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć“ te, u toj krivotvorini obavijesti Državnoga inspektorata, našao nepostojeće uporište za davanje izvanrednog otkaza.

Takvim neodgovornim ponašanjem bivši dekan nanio je neprocjenjivu reputacijsku štetu instituciji, kojoj je bio na čelu te teško povrijedio ljudsko i profesionalno dostojanstvo osobe koja je, tijekom tridesetogodišnje povijesti stvaranja Fakulteta hrvatskih studija, dala nedvojbeno najveći individualni doprinos.

U Zagrebu, 18. ožujka 2021.

Dekanski kolegij Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u zagrebu