Početak obilježavanja tridesete obljetnice obnove rada HKD Napredak u Tuzli

Boris Orenčuk, mladi kipar iz Bosne i Hercegovine predstavio se svojim umjetničkim djelima u Tuzli, u Umjetničkoj galeriji „Kristian Kreković“ izložbom „Materija-oblik-vertikala“. Izložbu ovog vrijednog kipara organizirali su HKD Napredak Glavna podružnica Tuzla i Franjevački samostan Tuzla.

Boris je, kaže sretan, što je  imao priliku izlagati u Tuzli i što je je dobio priliku prikazati kako netipični materijali poput kore drveta i žice postaju opet živi. „Uvijek sam eksperimentirao. Nikada nisam tražio klasične materijale kao što su kamen, glina ili bronca nego sam uvijek pokušavao s nekim netipičnim materijalima ostvariti skulptursku formu, odnosno skulpturski izraz. Kroz moj rad materije su se mijenjale. Na početku to je bio karton, zatim stiropor, pur pjena. Sada je to prešlo na žicu i na koru drveta. U mnogim radovima eksperimentiram s materijalima. Unutar Mostara imate specifično drvo koje raste na mostarskim ulicama. Tu sam čekao da kora tog drveta otpadne, skidao sam je i lijepio na svoje konstrukcije“, kaže nam Boris Orenčuk, tridesetogodišnji akademski kipar.

Borisove ekperimentalne skulpture čovjeka jako su zanimljive. „Ja sam sasvim sukcesivno pronašao žicu od gume iz auta koju sam spaljivao. Vadio sam taj materijal i tako su nastale ove skulpture. Percipirajući sve motive kroz povijest umjetnosti došao sam do spoznaje da je najčešći motiv ljudska figura“, pojašnjava nam Boris Orenčuk.

Povjesničarka umjetnosti Dajana Šudić kaže da je veoma zanimljivo umijeće vladanja materijom Borisa Orenčuka. Ističe da svojim eksperimentalnim izrazom Boris pokazuje tendencije i umjetničko istraživanje. „Ali ako gledamo s te simbolične strane, Borisove skulpture, iako statične i bez ikakvih fizionomijskih obilježja one ipak mijenjaju percepciju prostora u kojem se nalaze. Dominiraju prostorom i donose posebnu energiju u prostoru koji je zatvoren“, kaže Dajana Šudić.

Posebno je važno reći da je umjetnik Boris Orenčuk, kako kaže Dajana Šudić, svojim djelima ušao u ljudsku psihologiju, podsvijest čovjeka i međuljudskih odnosa. „Ovom izložbom prikazan je moderan čovjek, koji pada, ali i koji se podiže i kreće prema svjetlu. Nešto što je postalo otpad ponovno oživljava. Tako i čovjek koji pada opet se diže i nastavlja živjeti“, rekla je Šudićka.

Izložbom Borisa Orenčuka HKD Napredak Glavna podružnica Tuzla započinje s obilježavanjem obnove svoga rada. Naime, prije trideset godina obnova ovog društva krenula je iz Franjevačkog samostana. „Od samih početaka misija Napretka je poticati mlade ljude. Boris je mlad čovjek, ali svojim djelima pokazuje da je veoma zreo. Mi ćemo uvijek biti usmjereni na to da pomognemo mladim ljudima i damo im poticaj da se nastave baviti onim što su odabrali kao svoj životni poziv“, kaže Ivica Kovačević, predsjednik HKD Napredak Glavna podružnica Tuzla.

Boris Orenčuk je izrazio veliku zahvalnost i franjevcima koji vjeruju u mlade umjetnike. Njihov poticaj, ističe Boris, uvijek mu je bio veliki „vjetar u leđa“. „Da nije bilo franjevaca, bojim se da ne bi bilo ni mnogo toga što je fundamentalno u našim životima. Mnogo toga, bez franjevaca, ne bi bilo niti sačuvano. Posebno ističem moju suradnju s Franjevačkom galerijom sa Širokog Brijega. Zaista sam im zahvalan na podršci koju mi pružaju u mom stvaralačkom radu“, rekao nam je Boris.

Izložbu Borisa Orenčuka „Materija- oblik – vertikala“ je otvorila dekanesa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Nihada Delibegović Džanić.