Objavljena knjiga Dinke Pasini “Hrvatski jezik od nacionalne retorike do suvremene proze”

[adrotate group="1"]

Knjigu Dinke Pasini “Hrvatski jezik od nacionalne retorike do suvremene proze”, u kojoj autorica sociolongvistički raščlanjuje prozne tekstove, nastale poslije hrvatskoga državnog osamostaljenja 90-tih godina, objavila je Hrvatska sveučilišna naklada (HSN) iz Zagreba. 

Piše: Željko SAKIĆ

ZAGREB – Knjiga “Hrvatski jezik od nacionalne retorike do suvremene proze” (233 str.) podijeljena je na dva osnovna poglavlja – Nacionalna obilježja suvremene proze i Jezična obilježja suvremene proze.
Autorica se bavi istraživanjem proznih tekstova nastalih u posebnom razdoblju hrvatske suvremene povijesti, 90-ih godina protekloga stoljeća, kada se pojavilo više prozaika koji su na različite načine referirali društvenu zbilju, pišući istodobno kao novinari i kao književnici, ističe nakladnik.
 Provela je istraživanje korpusa od 32 prozna teksta napisana nakon osamostaljenja Republike Hrvatske 1991., a birala ih je prema vlastitoj prosudbi, namijenjenoj  isključivo sociolingvističkoj raščlambi, a ne prema estetskim, književnoteorijskim ili stilističkim kriterijima. 
 “Cilj tako odabrana korpusa bio je dokazati da je svaki diskurs nacionalni, pa tako i onaj književni”, ističe HSN. U knjizi je suvremena proza istražena u vezi s dvije ključne i relevantne teme – nacijom i jezikom, napominje nakladnik. 

 Ocjenjuje kako je raščlamba općih jezičnih obilježja suvremenih proznih tekstova dokazala da su oni obilježeni tronarječnošću, standardni je jezik u službi nacionalnoga diskursa, a standard se raslojava na supstandardne i nestandardne varijetete. 
 Urbani govor, naglašava, ima veći prestiž u odnosu na neurbane govore i pruža se otpor prema purizmu i standardnome jeziku. 
 Isto tako, pisci si uzimaju potpunu slobodu izražavanja u smislu kršenja različitih normi hrvatskoga jezika te oblikuju izmišljene i u lingvističkoj stvarnosti neovjerene varijetete hrvatskoga jezika, napominje nakladnik. Pod velikim utjecajem novinskoga i reklamnoga diskursa ukida se književni stil u njegovu tradicionalnome obliku. 
 Kod račlambe posebnih jezičnih obilježja suvremene hrvatske proze autorica Pasini je izdvojila tri njezina temeljna obilježja – žargon, psovku i disfemizam. 
 Istraživanje korpusa suvremenih proznih tekstova pokazalo je da književnici, bez obzira na temu djela i njegovo stilističko oblikovanje, više ili manje svjesno, u svoje tekstove umeću nacionalni diskurs pisan nacionalnim standardnim jezikom. 
 Devedesete su vrijeme kada je Hrvatska dobila samostalnost pa je taj događaj duboko obilježio cijelu naciju, svakog pojedinca pa i svakoga pisca toga vremena, naglašava nakladnik.
 Dinka Pasini je viša lektorica na Odsjeku za krotistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Suautorica je više udžbenika za hrvatski jezik

Izvor/ Foto © Kerigma-Pia/h/