Silvije Strahimir Kranjčević

[adrotate group="1"]

Piše: Marko LESKOVAR

Silvije Strahimir Kranjčević , rođen je ( 1865 . ) u Senju , gdje se nalazi i poznata tvrđava Nehaj . Otac mu se zvao Špiro a majka Marija , rođena Marković . Brat Spiridion bio je svećenik . Silvije je pučku školu završio ( 1875 . ) u rodnome mjestu . Klasičnu gimnaziju u Senju , pohađao je od ( 1875 . – 1883 . ) . Iste godine , već je bio na senjskoj bogosloviji . Odavde ga je biskup Juraj Posilović , ubrzo poslao na studij teologije u poznati zavod “ Germanicum et Hungaricum “ koji se nalazi u “ vječnome gradu “ Rimu .

Ipak , nije postao svećenik , jer je smatrao da nema svećenićkoga poziva . Nakon toga , završio je učiteljski tečaj iz slovničko – povijesne skupine . Bio je osposobljen za predavanje hrvatskog , njemačkog , povijesti i zemljopisa . Djelovao je i na pučkoj školi u rodnome Senju . Za vrijeme nametnutoga bana Khuena Hedervaryja i teških tadašnjih prilika , odlučio je otići na područje Bosne i Hercegovine , koja je još više bila obespravljena i tlačena od tuđinaca . Predavao je u trgovačkoj školi , živio u Mostaru , Bijeljini , Livnu i Sarajevu . Tadašnja “ Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine “ izdavala je časopis “ Nada “ te je isti čak osam godina pažljivo uređivao . Uz časopis su se okupljali najbolji hrvatski književnici , te se “ Nada “ smatrala najvažnijim časopisom hrvatske moderne . Ravnateljem trgovačke škole u Sarajevu , imenovan je ( 1904 . ) . Zbog teško zdravstvenog stanja , liječio se je i u samome Beču . Poslije toga , boravio je i u poznatome  Kiseljaku . Prva pjesma , objavljena mu je u časopisu pravaša “ Hrvatska vila “ . Simpatizirao je pravaše , želio je samostalnu Hrvatsku , neovisnu od utjecaja Austrije i mađarske , te je bio iskreni domoljub i vjernik , svjestan potlačenog i ispaćenog hrvatskog naroda . Njegova je zbirka “ Bugarkinje “  pjesme  “ Sušačkoj Slobodi “  “ Trzaji “ “ Ditiramb “ “ Angelus “ “ Mojsije “ “ Lucida intervala “ “ Mramorna venus “ “ Heronejski lav “ Misao svijeta “  “ Posljednji Adam “ “ Resurrectio “  “ Anđeo bola “  opće poznato djelo “ Moj dom “ itd … “ Njegov život i djela , pokazala su da je svoju hrvatsku domovinu , zaista nosio u svome srcu . Izabrane pjesme “ podržala mu je “ Naklada Matice Hrvatske “ ( 1898 . ) . Objavio je preko 400 pjesma . Svezak I . Pjesme I . i Svezak II . Pjesme II . posmrtno mu je uredio poznati i dugovječni Dragutin Tadijanović . Prevodio je djela sa njemačkog i engleskog jezika , dok su njegova djela prevedana na također njemački , slovenski , talijanski , mađarski , makedonski , bugarski , češki , slovački , poljski , ruski , itd … “ Muzej književnosti i kazališne umjetnosti “ u Sarajevu  ( Bosna i Hercegovina ) sadrži i njegovu spomen – sobu gdje je većina Kranjćevićeve književne baštine . Dijelove ostavštine , također ima i HAZU , te NSK . Ispred Filozofskog fakulteta u Zagrebu , podignut mu je spomenik a Varaždinu , kraj poznate Korze , postoji ulica , nazvana po njemu . Vrijedno je spomenuti i njegov lik , koji je utisnut na poštanskoj marki ( 2008 . ) u seriji “ Znameniti Hrvati “ . Umro je u Sarajevu ( 1908 . ) te je pokopan na sarajevskom groblju sv . Josipa . Hrvatsko kulturno društvo “ Napredak “ dalo mu je podignuti nadgrobni spomenik . Na spomeniku mu je kipar Rudolf V . oblikovao reljef sa domišljatom temom “ Genij sputanih krila “ .  iše: Marko LESKOVAR