Objavljen trobroj “Zadarske smotre”

[adrotate group="1"]

Trobroj časopisa za kulturu, znanost i umjetnost “Zadarska smotra”, godište LXVIII. br 1-3, kojeg uređuje Josip Lisac, objavio je ogranak Matice hrvatske Zadar.

Piše: Željko SAKIĆ

ZAGREB – Zadarska smotra, godište LXVIII. br 1-3, (658 str.) podijeljena je 10 cjelina – memorabilije, obljetnice, poezija, Boka kotorska, prijevodi, proza, studije, rasprave, eseji, In memoriam, osvrti i prikazi te kronika.
 U rubrici memorabilije objavljen je drugi nastavak Autobiografskih pabiraka Aleksandra Stipčevića, u kojima on kroz prizmu vlastitoga djetinjstva i mladosti piše o zadarskom području u godinama Drugoga svjetskog rata.
 U rubrici obljetnice objavljeni su tekstovi o Zoranićevim “Planinama” na zadarskim ulicama, o Vatroslavu Lisinskom, Bogoslavu Šuleku, Matičinu časopisu “Viencu”, hrvatskom generalu Janku Bobetku, Vikiju Glovackom te Zvonimiru Mrkonjiću.
 Svoje pjesme u časopisu objavljuju Tomislav Marijan Bilosnić, Marina Čapalija, Sanja Franković, Joso Nekić, Vinko Hajnc, Vladimir Tomaš  i Antonija Buljan-Filipović.
 U rubrici Boka kotorska Dubravka Brezak-Stamać piše tekst Epistolarij Ljudevita Paskalića, Lovorka Čoralić o Kotoraninu Mihovilu Cisilli, Zvonimir Deković o Hrvatima Boke danas, Vanda Babić o umjetničkoj slici kao mediju kulturnoga pamćenja i sjećanja u tekstu “Od Perasta do Petrograda ili kako su Bokelji učili Ruse pomorstvu”, o Bokeljskoj mornarici kao tradicijskoj kulturi Hrvata te o Pvalu Goranoviću, Miraš Martinović o Njegošu u Prčnju, Dimitrije Popović o Bokokotorskoj Veri iconi, Denis Vekić piše osvrt o knjizi Vande Babić “Kulturalno pamćenje”, Zoran Vakula o Milanu Sijerkoviću, o kojem piše i Duško Kraljev.
 U rubrici prijevodi objavljene su pjesme poljskoga pjesnika Ryszarda Krunyckoga u prijevodu Pere Mioča, proza talijanskoga književnika Stefana Bennija u prijevodu Valtera Tomasa i Evanđelje po Luki, koje je na na bračku čakavštinu preveo Siniša Vuković.
 Prozne tekstove objavljuju Boris Škifić, Stanislava Nikolić Aras, Mirko Jamnicki Domni, Jure Zekanović i Bože Bilobrk.
 Glavni urednik časopisa Josip Lisac u rubrici Studije, rasprave, eseji piše tekstove “Jezikoslovlju u Matici hrvatskoj u posljednjih pedesetak godina” i “Grgur Čevapović i Dragutin Boranić”. O temeljnoj knjižničnoj terminologiji pišu Helena Dragić i Sanja Ledić, a Šime Ljubičić o skrbi za siromašnu školsku djecu u zadarskom području od 1916. do 1918. O stanovništvu Vrlike 1806. godine piše Ivo Mišur, a Ana Romić o filozofiji egzistencijalizma kod Ive Kozarčanina. Ivan Bošković pak piše o esejima Bogdana Radice iz knjige “Živjeti – doživjeti”, Omer Rak o Martiru šibenskom, a Denis Vekić o usmenoj predaji o kraljici Teuti.
 U rubrici posvećenoj preminulim hrvatskim uglednicima posvećeni su tekstovi Eduardu Peričiću, Fedori Ferluga Petronio, Valentinu Uraniji, akademiku Nenadu Vekariću, Oliveru Dragojeviću, Nedjeljku Fabriju, Đuri Stipčeviću, Robertu Rokliceru, Mariji Moković, Vesni Krmpotić, Mati Radoviću, Iki Škomrlj, Ivanu Golubu, Zvonimiru Magdiću Amigu, Ivi Livakoviću, Seadu Begoviću, Jakši Fiamengu i Pavi Keru.
 Trobroj “Zadsrke smotre” objavljuje, između ostaloga, i prikaza novoobjavljenih knjiga, među kojima su Zbornik o Nikoli Benčiću o kojem piše Marija Znika. Josip Lisac piše o dijalektološkim djelima Pavla Ivića, Ilija Protuđer pak o Asanaginici iz Zabiokovlja, Ivica Vigato o Ivšićevoj i Bratulićevoj Acti croatici, Božidar Petrač o Bogovićevoj knjizi “Srpsko pravoslavlje i svetosavlje u Hrvatskoj, Radomir Jurić o HKD Napredak, Ivan Pederin o Habsburškoj Carevini te Vjekoslav Ćosić o knjizi Ive Livjanića “Od Svetog Grgura do Svetoga Petra”.

Izvor/ Foto © Kerigma-Pia/h/