Novi Vijenac

Novi Vijenac, zadnji prije ljetnog trobroja, na kioscima je Tiska i u Knjižari Matica hrvatska. Ovaj smo broj u velikoj mjeri posvetili poeziji!