Knjiga “Viktor, Kardinalova pobjeda”

Vrijedna promocija sa stvarnim činjenicama o blaženom Alojziju Stepincu, “Viktor Kardinalova pobjeda”, autora Marlona Macanovića.
Veliki je broj knjiga o Blaženiku. Knjiga pak, “Viktor, Kardinalova pobjeda” to zanimljivija je, što se u njoj nalaze dosad posve nepoznati detalji iz.Stepinčeva života kao i osobe iz crkvenog i javnog života, koje su rodbinski vezane za Stepinca, a i danas rade humane stvari i obnašaju dužnosti na opću dobrobit hrvatskoga društva. Samo je pitanje trenutka, kaže autor, kada će Stepinac biti proglašen svetim.

Gradska knjižnica “Don Mihovil Pavlinović” Imotski